Buitengevel-stukwerken worden steeds meer toegepast in de bouw. Van nieuwbouw tot renovatie kunnen wij een compleet pakket van diverse afwerkingtechnieken toepassen. Of het nu traditioneel stucwerk of gevelisolatie betreft, alles is mogelijk. Als KOMO-gecertificeerd verwerker en onze goede relatie met de fabrikant kunnen wij een gegarandeerd product aanbieden. 

Principe gevelisolatie systeem

Buitengevelisolatiesystemen (BGI) worden al decennia lang ingezet voor de isolatie van gevels. Het begrip 'systeem' geeft aan dat het gaat om meerdere, op elkaar afgestemde componenten die in combinatie met elkaar het gewenste isolerende effect bereiken. Naast BGI wordt er overigens ook wel gesproken van gevelisolatie. Voor elk systeem geldt dat het alleen goed kan werken als de afzonderlijke componenten van topkwaliteit zijn. Daarbij is het belangrijk dat alleen volledige systemen worden toegepast die zijn toegelaten door IKOB-BKB en een KOMO-attest hebben op basis van BRL 1328, en geen componenten uit verschillende systemen worden gemixt. Uiteraard beschikken alle systemen die wij gebruiken over een KOMO-attest.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen het binnenklimaat en het behaaglijkheidsgevoel. In tegenstelling tot de algemene opvatting, is daarvoor niet alleen de binnenluchttemperatuur een bepalende factor. Veel doorslaggevender is de verhouding tussen binnenlucht- en wandoppervlaktetemperatuur. De afbeelding hieronder laat zien dat de oppervlaktetemperatuur van ongeïsoleerde buitengevels nog maar 13°C bedraagt. Om ervoor te zorgen dat het menselijk lichaam dit niet als een onaangename 'koudestraling' ervaart, moet de binnenruimte worden opgewarmd tot 22°C. Bij geïsoleerde buitengevels bedraagt de oppervlaktetemperatuur 18°C, die bij een ruimtetemperatuur van 20°C nog als aangenaam ervaren wordt. Bij een gelijkblijvend behaaglijkheidsgevoel hoeft de binnenlucht dus 2°C minder verwarmd te worden. Wanneer wij aan een nieuw projct beginnen gaan wij dan ook graag de uitdaging aan om het systeem zo sluitend te krijgen dat de energiekosten aanzienlijk worden vermindert. 

Gevelisolatie